لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

همایش نقش پلیمر گلپایگان در صنعت ساخت و ساز (یزد)

1398/2/8
همایش نقش پلیمر گلپایگان در صنعت ساخت و ساز (یزد)

همایش نقش پلیمر گلپایگان در صنعت ساخت و ساز چهارشنبه 11 اردیبهشت در دو نوبت ظهر و شب با حضور مجریان و مهندسین استان یزد (شهر یزد)