لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

سمینار ساختمان سبز

1401/4/2
سمینار ساختمان سبز

سمینار ساختمان سبز با رویکرد معرفی سیستم ارزیابی و رتبه بندی سرو سبز ایران همراه با بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد برگزار گردید