لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

انتخاب پلیمر گلپایگان به عنوان رتبه A آب و خاک کشور

1399/2/17
انتخاب پلیمر گلپایگان به عنوان رتبه A آب و خاک کشور

انتخاب پلیمر گلپایگان به عنوان رتبه A از طرف سازمان آب و خاک کشور