لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
کوپلینگ تخت
کوپلینگ تخت
INSO 9119-1
موفه
موفه
INSO 9119-1