لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

انشعابگیر
انشعابگیر
INSO 9118-1