لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

شرکت پلیمر گلپایگان بنا به علتهای مختلف از جمله مخدوش بودن و عدم دسترسی به یک چسب مناسب و قابل اعتماد تاکنون نتوانسته است چسب خاصی را جهت سهولت نصب لوله و اتصالات پلیکا به مشتریان خود معرفی نماید . اکنون مطابق با پیشنهادات بازار و جهت تکمیل زنجیره تولید لوله و اتصالات PVC-u شرکت پلیمر گلپایگان برای واردات چسب و پاک کننده از شرکت Unecol کشور اسپانیا و تحت برند پلیمر گلپایگان و با ضمانت این شرکت اقدام نموده است .

پروژه های مرتبط