لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

کوپلینگ ترمزدار طوسی سیر (تحت فشار)

  • استاندارد :

    ایران
    ISO 1452-3
    کد محصول قطر (mm) فشار اسمی
    PG 9506 F 63 PN16