۲۷ بهمن ۱۳۹۷

گواهینامه ها

 

 

نام گواهینامه دانلود گواهینامه
گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ دانلود فایل
گواهینامه ISO14001:2015 – سیستم مدیریت شرایط زیست محیطی دانلود فایل
گواهینامه ISO9001:2015 – سیستم مدیریت تضمین کیفیت دانلود فایل
گواهینامه OHSAS18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دانلود فایل
استاندارد شماره ۱-INSO 9119 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۱-EN1329 )مخصوص فاضلاب در محدوده ساختمان زیر یا روی کار به رنگ طوسی روشن دانلود فایل
استاندارد شماره ۱-INSO 9118 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۱-EN1401 )مخصوص فاضلاب زیر خاک در محدوده و خارج ساختمان به رنگ نارنجی دانلود فایل
استاندارد شماره ۲-ISIRI 13361 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۲-ISO1452 )مخصوص آبرسانی تحت فشار به رنگ طوسی سیر دانلود فایل
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی   دانلود فایل