۲۸ دی ۱۳۹۷

مقالات

این مقاله اثرات استفاده از ضایعات بازیافتی در تولید لوله های اکستروژن شده پی وی سی سخت را بررسی می کند. فرمولاسیون های مختلف با درصدهای گوناگون ضایعات، اکسترود شده و آزمون های مختلف بر روی نمونه های تولیدی جهت تعیین ویژگی های مکانیکی مربوطه انجام می گیرد. این بررسی سر انجام به این موضوع پی برده که در بین دو منبع موجود از ضایعات، ضایعات داخلی به علت داشتن ناخالصی کمتر در هنگام تولید با ترکیب حدود ۱۰% از…